Cookie Declaration

Like most websites, this website uses cookies to make your experience of our website better and assist in our marketing efforts.

Cookies are small text files that websites put on your device. Cookies do not typically contain any information that directly identifies you, but they help maintain website functionality and give you a more personalized web experience.

We use different types of cookies. For example, we set cookies that are strictly necessary for this website to function properly, and preference cookies such as enabling page navigation, remembering your language preferences, or your device settings.

We also use cookies set by third parties for our promotional and marketing efforts. Statistics cookies help us analyze how users engage with our website. Marketing cookies help provide social media features, personalize content, and display relevant ads across the internet.

We share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners, who may combine it with other information that you have provided to them or that they have collected from your use of their services.

We will only store cookies on your device that are strictly necessary for the operation of this website. For other types of cookies, we request your consent. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

However, if you block or delete some cookies, this may impact your experience and you might not be able to use some features of the website.

Learn more about who we are and how we process personal data in our Privacy Policy.

Ինչպես ենք մենք մշակում ձեր անձնական տվյալները

Լրացված ձևը ներկայացնելուց հետո ձեր անձնական տվյալները կմշակվեն WaveAccess ծառայության կողմից: Մեր միջազգային ներկայության շնորհիվ ձեր տվյալները կարող են փոխանցվել և մշակվել այն երկրից դուրս, որտեղ դուք բնակվում կամ գտնվում եք: Դուք իրավունք ունեք ցանկացած պահի հետ վերցնել ձեր համաձայնությունը:
Խնդրում ենք կարդալ մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը լրացուցիչ տեղեկությունների համար